# A B C D E F G H I J K L M N O P
Q
R S T U V W X Y Z
Queen Emeraldas
Queen Emeraldas OVA OST I
Queen Millennia
Queen Millennia OST
TitleQueen Millennia OST
Year0
Code24084-2
GenreAnime
Time50:35
TrackTitleArtistLength
1PrologueKitaro0:27
2Space QueenKitaro5:37
3SeiunKitaro3:21
4Hikari No SonoKitaro4:33
5MaboroshiKitaro5:32
6Cosmic LoveKitaro4:48
7Jiyu Eno KakehashiKitaro6:24
8PuromesyumeKitaro4:25
9EpilogueKitaro7:13
10Bonus Track 01Kitaro5:12
11Bonus Track 02Kitaro3:03