# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
X
Y Z
X
X Character File
X Movie OST
X TV OST 1
X TV OST II
TitleX Character File
Year1997
CodeVICL-836
GenreAnime
Time74:59
TrackTitleArtistLength
1YuzurihaYoko Kanno3:33
2NatakuYoko Kanno3:25
3SatsuriYoko Kanno7:18
4KarenYoko Kanno4:00
5SubaruYoko Kanno4:17
6SorataYoko Kanno4:39
7YutoYoko Kanno3:28
8ArashiYoko Kanno3:37
9SeiichiroYoko Kanno4:06
10KusanagiYoko Kanno5:07
11SeishiroYoko Kanno5:12
12KakyouYoko Kanno4:34
13FumaYoko Kanno6:03
14KamuiYoko Kanno4:32
15X Character FileYoko Kanno11:08